Wermlands Fastighetsförmedling är ett fristående fastighetsmäklarföretag med en bred kunskap och kompetens efter ca 20 år av förmedlingar av bostäder i Värmland. Vi har kontor i Karlstad på Fredsgatan 3A och i Kil på Västra Torggatan 10. Ring gärna innan besök så vi kan boka en tid för att träffas. Till kontoret i Karlstad är det telefon 054-101020 alt maila på karlstad@wermfast.se eller till Kil på 0554-689350 alt maila på kil@wermfast.se

Fastighetsmäklare i bolaget är Hans Olsson, telefon 0704-616800, som sedan 1998 har varit verksam som mäklare i Karlstad och Kil med omnejd, med hundratals genomförda affärer.

Vi har genom vårt samägande och nära samarbete Skatte- & Ekonomikonsult Roland Olsson AB även den ekonomiska och skatterättsliga kompetens som kan vara till nytta för er som vill sälja kommersiella fastigheter samt jord- & skogsbruk.

Genom vår breda kompetens har vi möjlighet att hjälpa er med värderingar och försäljningar av både bostadsrätter, villor och fritidshus samt kommersiella fastigheter och jord- & skogsbruk.

Välkommen att anlita oss!

Här finns vi
Fredsgatan 3A i Karlstad och Västra Torggatan 10, Kil